Copyrights Bayka Kimya 2019
Web Tasarım : Elitnet

BAY ANTİPER – B5 (ANTİPEROKSİT ENZİMİ)

Bayka Kimya

BAY ANTİPER – B5 (ANTİPEROKSİT ENZİMİ)

Maddenin Yapısı Yüksek konsantrasyonlu Catalase Enzim preparatı
İyonik Yapısı Noniyonik
Görünüş Açık kahverengi, likit
pH 7.0 ± 0.5
Çözünürlüğü Her oranda su ile karışabilir. Su ile karıştırdıktan sonra 6 saat içinde tüketilmelidir
Özellikleri

Kasar sonrası yıkama ve nötralizede su ihtiyacını azaltır. Zamanı kısaltır. BAY ANTİPER – B5  boyama banyosunda bulunması boyama işlemini etkilemez. Peroksit ve kükürt esaslı indirgenlerden kumaş üzerinde kalması rengi etkiler. Pamuk kasar sonrası hidrojen peroksit artıklarını uzaklaştırmak çok önemlidir. Peroksit artığı kasar sonrası kaynar yıkamalar ile uzaklaştırıldığı gibi tiyosülfat, tioüre, hidrosülfit gibi indirgen maddelerde aynı görevi yapar. Çevre korumanın gerekli olduğu günümüzde arıtma tesislerinin sayısı arttıkça arıtma tesislerinde kükürt ve türevlerinin istenmemesi bu malzemelerin kullanımının minimize edilmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla kaynar yıkamaların enerji ve zaman israfı da göz önüne alınırsa enzimatik peroksit gidericilerin önemi artmaktadır.

Kullanım Şekli

Kasar sonrası boya hazırlama banyosunda kullanılır.

Enzimler önceden belirtilmiş sıcaklık ve pH aralıklarında maksimum aktivitelerini

Gösterdiklerinden, banyo pH ve sıcaklık değerleri belirtilen değerlere getirildikten sonra

Dozajlanması gereken miktardaki enzim banyoya ilave edilmelidir.

 

Uygulama Sıcaklığı   : 30 – 70 0C

Uygulama pH             : 6.5 – 7.0

Dozaj                          : Düz Boya Kasarında          : 0.2 – 0.3 g/l

                                    : Optik Beyaz Kasarında      : Peroksit Miktarı/10 oranında kullanılır.

Depolama

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ambalaj Şekli

60 Kg’ lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.